środa, 25 maja 2016

Projekotwanie plotki z PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na to ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi przypadkami.

Budowa ploty Winylowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na budowę oraz informowania tego faktu do starostwa powiatowego nie licząc szczególnych przypadków.

Sztachetki PVC na plot i furtę ze sztachetek nie przewyższające wysokości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Tyczy się to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w pobliżu dróg prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plotki PVC na ogrodzenie i furtę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu winno zawierać rodzaj ogrodzenia, procedurę dokonania jego instalacji a także planowany czas startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych a także o ile jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji balaski z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, jak planowane balaski z PCV na plot i furtę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji gdy proponowane ploty PVC na plot i bramkę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Brak rozpoczęcia robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz